ימואלניב םיחולשמ בקעמ
 

ימואלניב םיחולשמ בקעמ
 
ןעטמ רטש רפסמ שקה
ימי  יריווא לדוגמא:
ש"מ פנימי: 12345678-ABC (קוד נמל מוצא = ABC)
ש"מ ישיר: 123-123456789  (קוד חברת תעופה = 123)